இந்த, நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும், நீங்கள் குறிப்பிட்ட, ஆனால் மனதில் வைத்து பரிந்துரைகள் மேலே கொடுக்கப்பட்ட. தவிர்க்க என்று வார்த்தைகள் பற்றி பேச நீங்கள் யார், போன்ற வேடிக்கை, அக்கறை, அல்லது வேறு ஏதாவது.

அதற்கு பதிலாக வெளியே எறிந்து வார்த்தைகள், உண்மையான பயன்படுத்த உதாரணங்கள் வைத்து ஒரு படத்தை உங்கள் படத்தை அவரது தலையில்.

நேர்மையான இருக்க, ஆனால் ஒலி முயற்சி சிறப்பாக உள்ளது

அது கூட பார்த்து தான் நிறைய டிவி? எப்போதும் தவிர்க்க பொதுவான வார்த்தைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்குகள். அங்கு எதுவும் விட கவர்ச்சிகரமான ஒரு காட்சி வட்டி மற்றும் பேரார்வம்.

அது எதுவாக இருந்தாலும்

About